9sholesno-white.jpg DSC_0983.jpg

9 hole Menorah polished

360.00
6 sided Menorha polished gloss detail.jpg

6 sided Menorha polished

360.00
6 sided Menorha satin satin-tight.jpg

6 sided Menorha satin

360.00
9 hole Menorah satin

9 hole Menorah satin

240.00